ул. Октябрьская
тел./факс: +7(496) 613-9993
E-mail: hram1891@mail.ru

ул. Октябрьская тел./факс: +7(496) 613-9993 E-mail: hram1891@mail.ru

Коломенская епархия Московской митрополии Русской Православной церкви

Молитвословия

Молитва перед выходом из дома

<p><b>Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома</b><br>

Отрица́юся тебе́, сатана́, горды́ни твое́й и служе́нию тебе́, и сочетаюся Тебе́, Христе́, во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.
(И осенить себя кре́стным зна́мением).</p>

<p><b>Иные молитвы</b><br>

Огради́ мя́, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя́ от вся́каго зла́.
Го́споди, напра́ви ко бла́гу пу́ть мо́й.
Го́споди, благослови́ все́ мои́ вхожде́ния и исхожде́ния.
(И осенить себя кре́стным зна́мением).</p>

Возврат к списку